MODUŁ OKŁADKA STR III - Magazyn FOLK24 (2017) (Reklama)

Moduł cała strona
Tylko 5842,50 PLN Dodaj do koszyka

MODUŁ OKŁADKA STRONA III:

 • przed obcięciem 176 x 246 mm
 • po obcięciu 170 x 240 mm

Reklama ukaże się na III (przedostatniej) stronie okładki Magazynu FOLK24. To jedyna okazja by za tak atrakcyjną cenę, 4750 zł netto, dotrzeć do 10 tysięcy potencjalnych Państwa odbiorców - naszych Czytelników.

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z "Warunkami realizacji Zlecenia Reklamowego" - poniżej. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo elektronicznie Fakturę VAT oraz druk "Zlecenie Reklamy".

Warunki realizacji Zlecenia Reklamowego

 1. Reklama publikowana jest na podstawie gotowych do druku materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, przygotowanych zgodnie z określonymi poniżej warunkami technicznymi:
  gotowe reklamy: formaty TIFF, JPG, EPS, AI, PDF (rozdz. 300 dpi - teksty na krzywe!!! - nie przyjmujemy Corel Draw) w wymiarach zgodnych z podanymi przez Wydawcę Magazynu FOLK24.
 2. Gotową do druku reklamę Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w terminie podanym przez Agencję, na adres: biuro@invini.pl
 3. Niedostarczenie reklamy w terminie nie daje prawa Zleceniodawcy do żądania zwrotu zapłaty za niniejsze Zlecenie.
 4. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść reklam oraz oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do materiałów użytych do wykonania reklamy.
 5. Wydawca, Fundacja FOLK24, może odmówić przyjęcia reklamy lub wnosić o jej zmianę, gdy narusza ona prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 6. Wydawca gwarantuje dobrą jakość druku reklamy, zgodną z dostarczonymi przez Zleceniodawcę materiałami, rezerwuje sobie jednak prawo do powszechnie przyjętej tolerancji w kwestii odchyleń kolorów.
 7. W razie istotnych zmian jakościowych występujących w druku zamówionej reklamy, Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty otrzymania egzemplarza Magazynu FOLK24, w którym ukazała się reklama. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje reklam opłaconych.
 8. Rezygnacja z emisji reklam przez Zleceniodawcę, po złożeniu niniejszego Zlecenia, powoduje obowiązek zapłaty Agencji INVINI 50% wartości zamówionych reklam wg. aktualnych cen cennikowych, bez uwzględnienia otrzymanych wcześniej rabatów.
 9. Agencja INVINI oświadcza, iż posiada wszelkie pełnomocnictwa Wydawcy Magazynu FOLK24 do realizacji niniejszego Zlecenia Reklamy i dołoży wszelkich starań w celu jak najlepszego jego wykonania.

DANE TECHNICZNE WYDANIA

 • Format: 170x240 mm
 • Liczba stron: 52 (48 str., kreda, błysk, kolor, 115 g + okł: 4 str., kreda, kolor, 200 g, folia mat.)
 • Nakład: 5000 egz. (minimum gwarantowane).

DYSTRYBUCJA

 • - wysyłka PDF Magazynu mailem
 • - wysyłka pocztą
 • - dystrybucja bezpośrednia (festiwale muzyczne, targi turystyczne, warsztaty, kluby, instytucje kultury, media)

Więcej o Magazynie FOLK24

Zobacz też moduł 1/4 strony

Zobacz też moduł 1/3 strony

Zobacz też moduł 1/2 strony

Zobacz też moduł CAŁA STRONA

Nawigacja

Strona główna